Terug naar de bakermat in Griekenland

door

Samen met oud-denker des vaderlands Daan Roovers verzorg ik opnieuw een week op Kreta voor bestuurders en beleidsbepalende functionarissen over politiek, bestuur en filosofie. Dit jaar kwamen we met een geïnspireerde groep tot nieuwe inzichten en handelingsperspectieven. We verheugen ons op weer zo’n week in 2024. Deze gaat plaatsvinden van 14-20 juli 2024 bij Academie op Kreta. Zie voor meer informatie Terug naar de bakermat | Hans Boutellier en Daan Roovers