Terug naar de bakermat in Griekenland

door | 15 aug 2022

Samen met oud-denker des vaderlands Daan Roovers verzorg ik opnieuw een week op Kreta voor bestuurders en beleidsbepalende functionarissen over politiek, bestuur en filosofie. Dit jaar kwamen we met een geïnspireerde groep tot nieuwe inzichten en handelingsperspectieven. We verheugen ons op weer zo’n week volgend jaar. Deze gaat plaatsvinden van 3-9 juli 2023 bij Academie op Kreta. Zie voor meer informatie Terug naar de bakermat | Hans Boutellier en Daan Roovers (academieopkreta.com)