Hoe we kunnen samenleven

Sociale wetenschap

Studie & Strategie

Richting vinden in beleid op basis van verdieping in de context en de materie. Vanuit deze ambitie zet ik vanaf 2022 mijn werkzaamheden voort in een eigen onderneming. Criminaliteit, veiligheid, sociale orde, polarisatie en maatschappelijke veerkracht zijn daarin de kernthema’s, altijd vanuit een sociaal en wetenschappelijk perspectief.

Onderzoeken wat mogelijk is in een complexe samenleving.

boeken op een stapel

Boeken

boek solidariteit en slachtofferschap

1993
Solidariteit en slachtofferschap

boek de veiligheidsutopie

2002
De veiligheidsutopie

boek de improvisatiemaatschappij

2014
De improvisatie maatschappij

boek het seculiere experiment

2019
Het seculiere experiment

boek a criminology of moral order

2019
A Criminology of Moral Order

boek het nieuwe westen

2022
Het nieuwe westen

Media

Het nieuwe Westen in de media

Interview met Haro Kraak in de Volkskrant

Hans Boutellier is graag een baken in stuurloze tijden. Als bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht aan de Vrije Universiteit en voorheen directeur van het Verwey-Jonker Instituut bijt hij zich al decennia vast in sociale vraagstukken. In zijn boeken analyseert hij hoe de grote bewegingen – secularisering, individualisering, digitalisering, bureaucratisering – van invloed zijn op de moraal en de politiek. Hij duidde de opkomst van het slachtoffer, de obsessie met veiligheid, het groeiende onbehagen en de opgefokte hypermoraal op internet, voordat die fenomenen vaste onderwerpen werden van het publieke debat.

Lees verder ‘We weten niet meer zo goed waar het Westen voor staat’ $

Recensie door Sjoerd de Jong (NRC-Handelsblad)

… ‘Met zijn boeken probeert Boutellier naar eigen zeggen ‘enige greep te krijgen op de sociale veranderingen in de samenleving, teneinde haar – wie weet – een tikje te verbeteren’. Dat schrijft hij aan het slot van Het nieuwe Westen, het jongste deel in de reeks. In dit korte boek, eerder een essay, zoekt Boutellier een verhouding tot het identiteitsdenken.’

Lees verder Het Westen worstelt met vooral het identiteitsdenken op rechts – NRC $

Hans Boutellier

Hans Boutellier

Biografie

Hans Boutellier is van opleiding sociaal-psycholoog (UvA en VU), maar promoveerde bij de (rechts)socioloog prof. Kees Schuyt. Hij was langdurig hoofdredacteur van het WODC-tijdschrift Justitiële Verkenningen (‘mijn tweede studie’) en enige jaren beleidsmaker bij het Ministerie van Justitie. In 2003 werd hij directeur van het Verwey-Jonker Instituut, dat onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken.

Actueel

Opiniebijdrage in NRC

Opiniebijdrage in NRC

De NRC (12-9-2023) publiceerde mijn opiniebijdrage over de kentering in de Nederlandse politieke verhoudingen: ‘Wie de afgelopen zomermaanden zonder media in een ver land doorbracht, zal het bij terugkomst nauwelijks kunnen geloven: de politieke situatie is totaal...

Lees meer

Podcast

Polder in de fik

Podcast BNR

In vier afleveringen van circa 35 minuten gaan Vu-collega dr. Yarin Eski en ik in gesprek over de veiligheidsvraagstukken van deze tijd: georganiseerde criminaliteit, polarisatie, hybride oorlogsvoering. De podcast is van BNR en wordt begeleid door programmamaker Mirthe van der Drift. Hij is te vinden op alle platforms en is intussen beluisterd door ruim 30.000 personen.

Polder in de fik | BNR Nieuwsradio

Boek

Het Nieuwe Westen

De derde druk van Het nieuwe Westen is verschenen. Het boek kreeg een andere, meer beschrijvende ondertitel: Over identiteitspolitiek en polarisatie. Ter toelichting is het boek voorzien van een (extra) Voorwoord bij de derde druk (link).

Terug naar de bakermat in Griekenland

Terug naar de bakermat in Griekenland

Samen met oud-denker des vaderlands Daan Roovers verzorg ik opnieuw een week op Kreta voor bestuurders en beleidsbepalende functionarissen over politiek, bestuur en filosofie. Dit jaar kwamen we met een geïnspireerde groep tot nieuwe inzichten en...

Lees meer

Podcast

Andere podcasts

De Ongelooflijke Podcast – Beluister #62 – Het seculiere experiment van het Westen met Hans Boutellier en Stefan Paas | Podcasts | NPO Radio 1

Podcast Hans Boutellier – Op Zoek Naar het Nieuwe Verhaal

Improvisatie! Buiten de muziek… – Tussen de Noten – VPRO

Studie & Strategie

Onderzoeken wat mogelijk is in een complexe samenleving.

Contact

Hans Boutellier

Boutellier@studie-en-strategie.nl