Hans geeft een lezing

Activiteit

Interactieve lezingen

Op basis van mijn boeken geef ik graag lezingen over sociaal-maatschappelijke thema’s. Dat kan ook in de vorm van een masterclass of een cursus. Ik gaf er vele op het terrein van veiligheid en politie, zorg en welzijn, (openbaar) bestuur, beleid en samenwerking. Na een grondige voorbespreking is iedere lezing op maat gesneden, vaak gericht op interactie met deelnemers. De lengte varieert afhankelijk van de ruimte en het onderwerp.

Voorbeelden
NRP-Academie | Interstedelijke criminologie-dag | Gemeente Alkmaar | Erasmuscentrum voor zorgbestuur | School voor Politieleiderschap | Gemeente Rotterdam | Campus Den Haag …

Activiteit

Richtinggevende essays

In een complexe omgeving is analyse noodzakelijk om de koers te bepalen (strategie). Daarvoor schrijf ik graag ‘essays’, geïnformeerde beschouwingen over concrete mogelijkheden in een complexe context. Recent schreef ik onder andere over ‘weerbare wijken’, de kernfunctie van de politie en over het organiseren van samenwerking (dat gaat niet vanzelf) – voor BZK, de VNG en de politie. Ik schrijf alleen op persoonlijke titel, het liefst ondersteund door een klankbordgroep van praktijkexperts.

richting geven
Strategisch advies

Activiteit

Strategisch advies

Er is veel behoefte aan ‘meedenken’ vanuit een geïnformeerd, onafhankelijk perspectief. Ik doe dat vooral bij beleidsontwikkeling voor de overheid en maatschappelijke organisaties. Het kan resulteren in een lezing of een essay. Vaak volstaan een notitie of een of meer gesprekken op basis van verdieping in de (beleids)vraag, de politieke context en de bestaande documentatie. Het gaat altijd om de inhoudelijke kwestie in de actuele context.

Voorbeelden
Diverse organisaties over identiteitspolitiek; diverse gemeenten over veiligheidsbeleid en polarisatie.

Studie & Strategie

Onderzoeken wat mogelijk is in een complexe samenleving.

Contact

Hans Boutellier

Boutellier@studie-en-strategie.nl