Hans geeft een lezing

Activiteit

Interactieve lezingen

Op basis van mijn boeken geef ik graag lezingen over sociaal-maatschappelijke thema’s. Dat kan ook in de vorm van een masterclass of een cursus. Ik gaf er vele op het terrein van veiligheid en politie, zorg en welzijn, (openbaar) bestuur, beleid en samenwerking. Na een grondige voorbespreking is iedere lezing op maat gesneden, vaak gericht op interactie met deelnemers. De lengte varieert afhankelijk van de ruimte en het onderwerp.

Voorbeelden
Provincie Zuid-Holland | Politie | Woningcorporaties | Vele gemeenten waaronder Amsterdam en Rotterdam | NRP-Academie | Veiligheidsregio’s | Genootschap voor burgemeesters | Postacademisch onderwijs over ondermijning, polarisatie en rechtsstaat (Vu, UvA en RUL-Campus Den Haag)

Activiteit

Richtinggevende essays

In een complexe omgeving is analyse noodzakelijk om de koers te bepalen (strategie). Daarvoor schrijf ik graag ‘essays’, geïnformeerde beschouwingen over concrete mogelijkheden in een complexe context. Recent schreef ik onder andere over de coronacrisis en polarisatie voor het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, over de kernfunctie van politie, over het jeugdbeleid van de gemeente Arnhem. Ik schrijf alleen op persoonlijke titel, het liefs ondersteund door een klankbordgroep van experts.

richting geven
Strategisch advies

Activiteit

Strategisch advies

Er is veel behoefte aan ‘meedenken’ vanuit een geïnformeerd, onafhankelijk perspectief. Ik doe dat vooral bij beleidsontwikkeling voor de overheid en maatschappelijke organisaties. Het kan resulteren in een lezing of een essay. Vaak volstaan een notitie of een of meer gesprekken op basis van verdieping in de (beleids)vraag, de politieke context en de bestaande documentatie. Het gaat altijd om de inhoudelijke kwestie in de actuele context.

Voorbeelden
Diverse organisaties over identiteit en kernfunctie; diverse gemeenten over veiligheidsbeleid en polarisatie. Recent was ik voorzitter van de evaluatiecommissie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Studie & Strategie

Onderzoeken wat mogelijk is in een complexe samenleving.

Contact

Hans Boutellier

Boutellier@studie-en-strategie.nl