Bibliografie

Publicaties Hans Boutellier

1975 – 2023

2024

Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. Neosociale sentimenten. Over de actuele betekenis van nostalgisch verlangen. In Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2024, nr 1
Overige publicaties

 • Boutellier, H. Totalitarisme en pluriformiteit – de coronastrijd ontleed. In: Bundel van het Centrum voor Ethiek en gezondheid – in druk.
 • Boutellier, H. Veiligheid en veerkracht. Over de relevantie van een nieuw systeembegrip. In: bundel van het Thijm Genootschap – in druk.
2023

Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. Opiumwet en naleving. Wat we van burgers mogen verwachten. In: Boom Strafblad, jrg. 20, nr. 2
 • Boutellier, H. Politie in tijden van identiteitspolitiek. In: Cahiers Politiestudies nr. 67. Jrg. 2023/2.

Boeken

 • Caspar Hermans & Hans Boutellier (2023). Strijden tegen crimineel gewin. Een actiegerichte beschouwing over de samenwerking tegen de ondermijnende werking van de drugseconomie. Den Haag: Boom Criminologie

Overige publicaties

2022

Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2022). Welkom in het antivirale tijdperk. Bespreking van Dina Siegel (Ed.), Notes from Isolation; Global Perspectives on Coronavirus Pandemic. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2021 (11) 3 68-71
 • Boutellier, H. (2022). Spannend onderwijs. Veiligheid vanuit de kernfunctie van de school. DNM, vakblad voor onderwijs en leiderschap 2022 (9) 4 31-33
 • Boutellier, H. (2022). Op geleide van de wetenschap – maar voor hoe lang nog? Groen, p. 6-11
 • Boutellier, H. (2022). Voorbij de pragmacratie – een lokaal antwoord op nationale verlegenheid. Essay in het kader van de VNG-strategie – website VNG / home / artikelen

Rapporten

 • Boutellier, H. (2022). It takes a network … Over weerbaar opvoeden bij sociale achterstand in Arnhem. Haarlem: Studie & Strategie.
2021
Tijdschriftartikelen

 • Stephens, W., Sieckelinck, S., & Boutellier, H. (2021). Preventing violent extremism: A review of the literature. Studies in Conflict & Terrorism, 44(4), 346-361.
 • Boutellier, H. (2021). De vijand is terug op het politieke toneel. Tijdschrift voor de Politie p. 4-21
Boeken

 • Boutellier, H. (2021). Het nieuwe Westen. De identitaire strijd om de sociale verbeelding. Amsterdam: van Gennep.
Rapporten

 • Boutellier, H., De Meere, F., & Brock, A. (2021). Richting! Over het sturen op perspectief voor wijken. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Eski, Y., Boelens, M., Mesic, A., & Boutellier, H. (2021). Van verhalen naar verbalen: Een verkennende studie naar de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied en de haven van Amsterdam. Den Haag: Politie en wetenschap.
 • Odekerken, M., Boutellier, H., Van Dongen, T., & Peeters, T. (2021). Weerbaar Zuid-Holland: Onderzoek en aanbevelingen voor een proactieve aanpak van ondermijningsrisico’s door de provincie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Peeters, T., Mesic, A., & Boutellier, H. (2021). Kabaal in Roosendaal: Een evaluatie van de aanpak van de vuurwerkrellen in Roosendaal van november 2020. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Uyterlinde, M., H, B., & De Meere, F. (2021). Perspectief bieden: Bouwstenen voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2020
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2020). Is het Antropoceen bestuurbaar? Beleid en Maatschappij, 46(4), 455-462.
 • Boutellier, H. (2020). Publieke moraal van onderop. Christen Democratische Verkenningen, 2013(3).
 • Boutellier, H., Van Steden, R., Eski, Y., & Boelens, M. (2020). Een einde aan ondermijning: Over de opkomst en werking van een nieuwe veiligheidsstrategie. Tijdschrift voor veiligheid, 19(1), 3-16.
Boeken

 • Boutellier, H. (2020). A Criminology of Moral Order (New Horizons in Criminology) (Paperback). Bristol University Press.
Rapporten

 • Boutellier, H., De Meere, F., & Brock, A. (2020). Sociaal weerbaar in de wijk: Over een gekantelde inzet op werk, onderwijs en hulpverlening bij sociale achterstand. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Broekhuizen, J., De Wildt, R., & Boutellier, H. (2020). Lokale weerbaarheid: concrete handreikingen vanuit gemeenten. Amersfoort: Bureau Broekhuizen.
 • Peeters, T., & Boutellier, H. (2020). Een wereld in wijken te winnen: Over de justitiële functie bij sociale achterstand. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Peeters, T., Smits Van Waesberghe, E., van Wonderen, R., & Boutellier, H. (2020). Van persoonlijke krenking tot vertrouwensbreuk: Verhalen van burgers met gebrek aan vertrouwen in instituties. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
Overige publicaties

 • Boutellier, H. (2020). Werken aan mogelijkheden. Beleidsonderzoek Online. 10.5553/BO/221335502020000003001.
 • Eski, Y., Boelens, M., & Boutellier, H. (2020). Gezamenlijke richting tegen maritieme ondermijning: Strategische aanbevelingen voor de aanpak van ondermijnende (drugs) criminaliteit in Nederlandse havens. Den Haag: Politie en wetenschap.
2019
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2019). Innovatief besturen tegen ondermijning. Christen Democratische Verkenningen, 2019(4).
Boeken

 • Boutellier, H. (2019). A Criminology of Moral Order. Bristol University Press (hard cover).
 • Boutellier, H. (2019). Het seculiere experiment. Over westerse waarden in radicale tijden (2de ed.). Den Haag: Boom Lemma.
 • Boutellier, H., Hermans, C., & Plas, F. V. D. (2019). Ontsporende vrijheid: Over de maatschappelijke betekenis van ondermijning en het belang van een onorthodoxe aanpak daarvan (2de ed.). Den Haag: Boom bestuurskunde.
Rapporten

 • Boutellier, H., & Hermens, N. (2019). Weerbare wijken tegen ondermijning: Contouren van een nieuwe strategie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Boutellier, H., Boelens, M., & Broekhuizen, J. (2019). Zicht en greep: Overkoepelende analyse BZK-project Lokale ondermijning en weerbaar bestuur. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Brock, A., Kwakernaak, M., De Meere, F., & Boutellier, H. (2019). Literatuurstudie Sociale Cohesie: Ten behoeve van de ontwikkeling van de maatschappelijke impactanalyse (MIA). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Broekhuizen, J., Van Kapel, M., Ezinga, M., Boutellier, H., & De Winter-Koçak, S. (2019). Weerbare gemeenten: Bevindingen van een onderzoek naar bedreiging, intimidatie en omkoping in vijf gemeenten. Verwey-Jonker Instituut.
 • Ezinga, M., Drost, L., Odekerken, M., Boutellier, H., & Schilder, J. (2019). Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur: Een inventarisatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van bestuursrechtelijke maatregelen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
Overige publicaties

 • Boutellier, H., Heskes, H., & Van den Toorn, J. (2019). Essay: Responsief met een bite: Voorbij de toezichtsparadox – een essay voor de inspectieraad. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Boutellier, H. (2019).  Afscheidsrede Hans Boutellier: Hoe veilig verder. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2018
Tijdschriftartikelen

 • Boesveldt, N. F., van Montfort, A. J. G. M., & Boutellier, H. (2018). The efficacy of local governance arrangements in relation to homelessness. A comparison of Copenhagen, Glasgow, and Amsterdam. Public Organization Review, 18(3), 345-360.
Boeken

 • Boutellier, H., & Trommel, W. A. (Eds.) (2018). Emerging Governance: Crafting Communities in an Improvising Society. Den Haag: Eleven Publishers.
Rapporten

 • Boutellier, H., De Winter-Koçak, S., Day, M., Hamdi, A., & Van Vugt, M. (2018). Schurende waarden: een verkennend onderzoek naar betekenis en praktijk van religie in het onderwijs en op de werkvloer. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Boutellier, H., Razenberg, I., & De Winter-Koçak, S. (2018). Kwaliteit en legitimiteit: Een onderzoek naar de culturele diversiteit van de rechtbank Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Broekhuizen, J., Meulenkamp, T., Stoutjesdijk, F., & Boutellier, H. (2018). Ondermijnende criminaliteit en de meldingsbereidheid van burgers: Een pilotonderzoek in drie buurten in Brabant-Zeeland. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Smits Van Waesberghe, E., Jonkman, H., Boutellier, H., Stoutjesdijk, F., & Pieterse, J. (2018). Burgerraadpleging over Europa: Wat vinden Nederlandse burgers van de toekomst van Europa? Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2017
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2017). Superdiversiteit als duizelingwekkend perspectief – maar niet onproblematisch. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 7(1), 104-108.
Rapporten

 • Boutellier, H., & De Meere, F. (2017). De zoekende praktijk van de ambtenaar 3.0. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Meijer, R., Boutellier, H., & Broekhuizen, J. (2017). Een veilige toekomst in Culemborg: Onderzoek voor het project duurzame weerbaarheid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Spithoven, R., Drenth, A., Donker, A., Broekhuizen, J., Mehlbaum, S., & Boutellier, H. (2017). Verbonden veerkracht: Luisteren, ontmoeten en aanspreken voor een veiliger Zeist. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Overige publicaties

2016
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2016). Laat welzijn meer dan zorg zijn. Zorg + Welzijn, 22(3), 8-10.
 • Van Steden, R., Wood, J., Shearing, C., & Boutellier, H. (2016). The many faces of nodal policing: Team play and improvisation in Dutch community safety. Security journal, 29(3), 327-339.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (2016). Actuele bestaansonzekerheid. Over de nieuwe condities van het sociale. In P. Van Lieshout (Red.), Sociale (on)zekerheid (pp. 29-42). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Boutellier, H., Kreis, C., Steenbeek, W., & Van Steden, R. (2016). Hotspots van high-impact crime in Amsterdam: 2008-2013. In A. Dirkzwager, J. Van Gelder, S. Ruijter, & G. Custurs (Red.), Beroemd en berucht: criminaliteit in Amsterdam (pp. 57-72). Amsterdam: SWP
Rapporten

 • Boutellier, H., Van Steden, R., Rodenburg, H., & Broekhuizen, J. (2016). Innovatie in de dienstverlening: Een richtinggevend document ten behoeve van de politie Twente. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Broekhuizen, J., Boutellier, H., Van Kapel, M. & Hermens, F. (2016). Impulsen tegen ondermijning: De Taskforce Brabant – Zeeland wetenschappelijk tegen het licht gehouden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Hermens, F., Boutellier, H., & Van der Klein, M. (2016). Trots en collegialiteit: De behoefte van politiemensen aan waardering en erkenning. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
Overige publicaties

 • Boutellier, H., Van Steden, R., & Van Stokkom, B. (2016). Perspectieven op veiligheid: van burgerschap tot veerkracht. Vrije Universiteit.
2015
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2015). Van secularisering naar securitisering: Een beschouwing over de relatie tussen religie, criminaliteit en veiligheid. Tijdschrift voor Criminologie, 57(2), 260-271.
 • Jonkman, H., Aussems, C., Steketee, M., Boutellier, H., & Cuijpers, P. (2015). Prevention of problem Behaviours among adolescents: the impact of the communities that care strategy in the Netherlands (2008–2011). International Journal of Developmental Science, 9(1), 37-52
Boeken

 • Boutellier, H. (2015). Het seculiere experiment. Hoe we van God los gingen samenleven. Amsterdam: Boom uitgevers.
Rapporten

 • Broekhuizen, J., Van Stokkom, B. Schaap, D., Maier, D. i.s.m. Boutellier, H. & Broers, J. (2015). Serieus nemen. Over het vertrouwen van burgers in de Amsterdamse politie. Vrije Universiteit.
 • Gilsing, R., Boutellier, H., Nederland, T., Noordhuizen, B., & Smits Van Waesberghe, E. (2015). De gemeenteraad in een nieuwe rol. Over democratische legitimiteit. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2014
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H., Miltenburg, E & Van Steden, R. (2014). Sturing binnen de wijk: de taken en positie van de wijkagent. Tijdschrift voor de politie, 76(8), 24-29.
 • Land, M. Van Der Groot, I., Boutellier, H. , e.a. (2014). Uitgaansgeweld en de morele setting van het uitgaan in Amsterdam. Tijdschrift voor Veiligheid, 13, 1.
 • Van Stokkom, B., Greven, H., Boutellier, H. (2014). Lessons to be learned?. Tijdschrift voor Veiligheid, (13) 1, 42-59.
 • Roodenburg, D. & Boutellier, H. (2014). Weet wat je tweet. Tijdschrift voor Veiligheid, 13.
 • Van Steden, R., Miltenburg, E. & Boutellier, H. (2014). 101 things to do: unravelling and interpreting community policing. Policing. A Journal of Policy and Practice.
Boeken

 • Boutellier, H. (2014). Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij: tien principes voor geïnspireerd doen samenleven. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • De Groot, I., Van Der Land, M., Visser, R., & Boutellier, H. (2014). ’s Nachts na tweeën; Alcohol, geweld en de morele setting van het Amsterdamse uitgaansleven. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (2014). Active Citizenship. In T. Brandsen, W. Trommel, & B. Verschuere, Manufacturing Civil Society (pp. 206–222). Londen: Palgrave Macmillan.
Rapporten

 • Boutellier, H. & Van Der Klein, M. (2014). Praktijken van sociale verantwoordelijkheid. Over de inzet van burgers in de ‘participatiesamenleving’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Boutellier, H. (2014).  Nieuwe tijden, nieuw bestuur. De Wmo in de improvisatiemaatschappij. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Boutellier, H., Gilsing, R., Hermens, F., Toorn, J., Van Den Meere, F. & Aussems, C. (2014). Gewoon, dichtbij – VNG jaarbericht 2014; gedeelde verantwoordelijkheid voor lokale kwaliteiten. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Boutellier, H., Van Der Land, M., & Van Stokkom, B.A.M. (2014). Burgers in veiligheid. Een inventarisatie van burgerparticipatie op het domein van de sociale veiligheid. Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
2013
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2013). Op de stoep bij de burger: Bespreking van SCP-rapport Een beroep op de burger: minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Mens en maatschappij, 88(3), 324.
 • Boutellier, H. (2013). Geloven in burgers. Tijdschrift voor Criminologie, 55, 4.
 • Boutellier, H. (2013). Publieke moraal van onderop. Christen Democratische Verkenningen, 59-65.
 • Van Caem, B., Van Steden, R., Boutellier, H., & Van Stokkom, B. (2013). Community policing ‘Light’: on proximity and distance in the relationship between neighbourhood coordinators and citizens. Policing: a journal of policy and practice, 7(3), 263-272.
 • Marshall, I. H., & Boutellier, H. (2013). Josine Junger-Tas: The life and works of a compassionate criminologist. European Journal on Criminal Policy and Research, 19(2), 71-84.
 • Van Steden, R., Boutellier, H., Scholte, R., & Heijnen, M. (2013). Beyond crime statistics: the construction and application of a criminogenity monitor in Amsterdam. European Journal on Criminal Policy and Research, 19(1), 47-62.
Boeken

 • Boutellier, H. (2013). The Improvising Society: Social Order in a Boundless World. Den Haag: Eleven International Publishing.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (2013). The vital context of restorative justice. In I. Garlind (Red.), Institutionalizing restorative justice (pp. 45-63). Collumpton: Willan Publishing.
Rapporten

 • Huygen, A., Van Marissing, E. (met medewerking van Boutellier, H.) (2013). Ruimte voor zelforganisatie: Implicaties voor gemeenten – Wmo Essay 13. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Oudenampsen, D., Nederland, T., Stavenuiter, M., & Boutellier, H. (2013). De rol van burgers in de transitie van AWBZ naar Wmo. Beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief van burgers – Wmo Kenniscahier 22. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2012
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2012). Alles onder controle: Het utopisch verlangen naar veiligheid. Maatschappij & Politiek: Vakblad voor maatschappijleer, 43(8), 4-6.
 • Boutellier, H. (2012). HOOFDSTUK-13 Evidentie van bovenaf—Bezieling van onderop. Wat werkt voor wie in welke situatie? Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 240.
 • Boutellier, H. (2012). Netwerken zijn de moderne zuilen. Blik op Blauw, 1(1), 4.
 • Boutellier, H. (2012). What if… . Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij (Themanummer Tien jaar Fortuyn in de polder), 39(2), 226-227.
 • Boutellier, H., & Huygen, A. (2012). Buurthuis De Nieuwe Jutter: geen blauwdruk, wel een succesverhaal. Sociale Vraagstukken.
 • Spithoven, R., De Graaf, G. & Boutellier, H. (2012). Geen angst, maar onbehagen: Resultaten van een Q-studie naar subjectieve sociale onveiligheid. Tijdschrift voor Veiligheid, 11(3), 38-56.
 • Van Steden, R., De Groot, I. & Boutellier, H. (2012). Veel dynamiek, weinig slagvaardigheid: een studie naar de praktijk van lokale veiligheidsnetwerken. Bestuurskunde, 21(2), 60-70
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (2012). Crime and punishment in a populist context. In H. Nelen & J. Claessen, Beyond the death panalty: Reflections on punishment (pp. 95-103). Cambridge: Intersentia.
 • Boutellier, H. (2012). Evidentie van bovenaf, bezieling van onderop: wat werkt voor wie in welke situatie. In A. Uitermark, A.J. Gielen & M. Ham (Red.), Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies (pp. 240-260). Amsterdam: Van Gennep.
 • Boutellier, H. (2012). Victimalization and restorative justice: moral backgrounds and political consequences. In L. Walgrave (Red.), Restorative justice and the law (pp. 39-50). Collumpton: Willan.
 • Davelaar, M., Bakker, I., Van Wonderen, R. & Boutellier, H. (2012). Geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning in tijden van bezuinigingen: Wat zijn de gevolgen voor de politie?. In J. Nelis (samenst.), De toekomst begint vandaag! Negen wetenschappers over het Politievak 2020-2024 (pp. 48-66). S.l.: Directie HRM Nationale Politie.
 • Pels, T., & Boutellier, H. (2012). Pedagogisch beleid met ruimte voor zelfsturing. In H. Jumelet & J. Wenink (Red.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van  jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 59-71). Amsterdam: SWP
Rapporten

 • Boutellier, H., Wonderen, R. van, Bakker, I., & Gaag, R. van der. (2012). Contouren van sociale stabiliteit: Een verkenning van een potentieel beleidsconcept (Working Paper). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Huygen, A., Marissing, E. van, & Boutellier, H. (2012). Condities voor zelforganisatie (Wmo Kenniscahier 18). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Broekhuizen, J., & Wonderen, R. van, (in samenwerking met Boers, J., Marissing, E. van, Slot, J., & Boutellier, H.) (2012). Samenleven met verschillen: Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistie
2011
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2011). Herstelrecht in een populistische context. Tijdschrift voor Herstelrecht, 11(1), 33-39.
 • Boutellier, H. (2011). Sociale veiligheid als vorm van bestaanszekerheid. Socialisme en Democratie (special Van waarde – Bestaanszekerheid), 68(5/6), 40-48.
 • Boutellier, H. (2011). Jazzy structures: Een slotbeschouwing over de toekomst van veiligheid. Tijdschrift voor Veiligheid, 10(4), 70-80.
 • Boutellier, H. (2011). Verticale momenten in lokaal veiligheidsbeleid. Openbaar Bestuur, tijdschrift voor beleid, organisatie & politiek, 2011 (Augustus), 16-20.
 • Boutellier, H., & Van Marissing, E. (2011). Veiligheidsarrangementen in IJburg: Over de praktijk van de besturing van veiligheid. Tijdschrift voor Veiligheid, 10(1), 59-68.
 • Goderie, M., & Boutellier, H. (2011). Een gevalsstudie van mensenhandel. Proces, tijdschrift voor strafrechtpleging, 90(2), 71-84.
 • Jonkman, H.B., Boutellier, H., Cuijpers, P., Van Der Looy, P., & Twisk, J.W.R. (2011). Targeted prevention of anti-social behavior in an urban context. Crime Prevention and Community Safety, An international Journal, 13(2), 102-118.
 • Van Steden, R., Van Caem, B., & Boutellier, H. (2011). The ‘hidden strength’ of active citizenship: The involvement of local residents in public safety projects. Criminology and Criminal Justice, 2011(11), 433-450.
Boeken

 • Boutellier, H. (2011). De improvisatiemaatschappij: Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld (Tweede, uitgebreide druk). Den Haag: Boom Lemma.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (leiding workshop) (2011). Workshop 5: Rol politie bij inrichting morele ruimte. In P. Deelman (Red.), De opdracht van de politie: Verslag van een conferentie (pp. 91-96). Den Haag: SMVP Producties.
 • Boutellier, H. (2011). Burgers in veiligheid: Over de veronderstelde beschermingsrelatie tussen staat en gemeenschap. In E.R. Muller & M.M.S. Mekel (Red.), Burgers, bestuur en veiligheid: Over de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid (pp. 7-17). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur ROB.
 • Boutellier, H. (2011). De gefragmenteerde sociale orde van 2040. In R. Frissen & S. Harchaoui (Red.), Integratie & de metropool: Perspectieven voor 2040. Amsterdam: Van Gennep.
 • Boutellier, H. (2011). De verwevenheid van de samenleving met de strafrechtsbedeling. In Directoraat-generaal Justitiehuizen, 10 Jaar justitiehuizen: Balans & perspectieven: Congresverslagboek colloquium 2 & 3 december 2009 (pp. 252-258). Brussel: Federale Overheidsdienst Justitie.
 • Boutellier, H. (2011). Het verschil maken in de wijk: tussen vitaliteit en veiligheid. In J. van Campen, P. Hogenboom, R. Noyon, & A. Ouwehand, Vooruit met de wijk: Essaybundel Platform Corpovenista (pp. 70-78). Platform Corpovenista: Hilversum.
 • Boutellier, H. (2011). Misdaad en straf in een populistische context. In Bespiegelingen over straffen (pp. 105-114).
 • Boutellier, H. (2011). Veiligheid en burgerschap (Criminologie): Bange burgers in een boze buitenwereld. In P. Schnabel, R. Abma, B. Klandermans, B. Meyer, C.  Teulings, J. Thomassen, et al. (Red.), Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen: De gammacanon (pp. 42-45). Amsterdam: Meulenhoff.
 • Boutellier, H. (2011). Verbinden door controle: De paradoxale opdracht van standaardisatie. In P. Waters, N. Westpalm & P. Wisse, Interoperabel Nederland (pp. 90-98). Den Haag: Forum Standaardisatie.
 • Boutellier, H. (2011). Voorwoord. In A. van Dijk, F. Hoogewoning, & B. Welten, Dienstbaar aan de rechtsstaat: Biografie van een agora (pp. 7-8). Amsterdam: Boom.
 • Boutellier, H., & Van Marissing, E. (2011). Het veiligheidsarrangement: een innovatieve en systematische aanpak voor lokaal beleid. In: R. van Steden (Red.), Strategieën van lokale veiligheid. Een achtergrondstudie en drie reflecties. Den Haag/Amsterdam: Nicis Institute/Amsterdam University Press, pp. 81-89.
 • Boutellier, H., & Van Steden, R. (2011). Governing nodal governance: The ‘anchoring’ of local security networks. In Crawford, A. (Red.), International and comparative criminal justice and urban governance: Convergence and divergence in global, national and local settings (pp. 461-482). Cambridge: Cambridge University Press.
Rapporten

 • Boutellier, H., Van Steden, R., Bakker, I. & Roeleveld, W. (2011). De positie van de politie: een verkennende studie voor de strategische onderzoeksagenda politie. Apeldoorn: Politieacademie i.s.m. VU en Verwey-Jonker Instituut.
 • Van Marissing, E. (met medewerking van Boutellier, H., Nederland, T., & Stavenuiter, M.) (2011). Prijzenswaardige prestaties: Een verkennende studie naar prijsvragen met sociale en sociaal-maatschappelijke doelen (WMO Kenniscahier, nr. 12). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Mein, A., Van Der Gaag, R., & Boutellier, H. (2011). Programmeringsstudie Kennis- en Informatiecentrum ‘Prettig contact met de overheid’: Eindrapportage. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Miltenburg, E. (in samenwerking met Boutellier, H., Van Steden, R., & Steijvers, T.) (2011). 101 taken voor buurtregisseurs: Een verkennend onderzoek naar de uitvoering van buurtregie en de ervaringen van buurtregisseurs met hun takenpakket. Amsterdam: Politie Amsterdam-Amstelland / Vrije Universiteit, Leerstoel Veiligheid en burgerschap.
Overige publicaties

 • Boutellier, H. (2011). Moedig uit onmacht: Techniek van de onmacht; fatalisme in politiek en technologie: Oratie dr. M.J.G. van Eeten (boekbespreking). Tijdschrift voor Toezicht, 2(1), 80-82.
 • Boutellier, H. (2011). Nodale zorg: Ondersteuning, begeleiding en hulpverlening in een netwerksamenleving (Paul Cremers lezing, 13 april 2011 Rotterdam). Rijswijk: Leeuwendaal.
 • Boutellier, H. (2011). Samenspel of takkenherrie: Gesproken column over het nieuwe werken ter gelegenheid van de uitreiking van de Rietveldprijs 2011.
2010
Tijdschriftartikelen

 • Boonstra, N. & Boutellier, H. (2010). Welzijn nieuwe stijl: Het speelveld is veranderd. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 2010(1-2), 22-27.
 • Prins, R. & Boutellier, H. (2010). De lokale voorzorgcultuur: Over de steeds vaker naar voren werkende overheid in de aanpak van sociale onveiligheid. Tijdschrift voor veiligheid, 9(2), 3-17.
 • Salman, A.J., Van Steden, R., Van Vliet, M., & Boutellier, H. (2010). Gemeenschap als bron van positieve veiligheid: Een conceptuele verkenning en aanzet tot empirisch onderzoek. Tijdschrift voor veiligheid, 9(2), 31-47.
 • Van Steden, R. & Boutellier, H. (2010). Versnipperde regie: de positie van de gemeente in een lokaal veiligheidsnetwerk. Tijdschrift voor veiligheid, 9(3), 21-33.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (2010). Lokale wanordening: Over de rol van de politie bij de inrichting van de morele ruimte. In B. van Stokkom, J. Terpstra & L. Gunther Moor (Eds.), De politie en haar opdracht: De kerntakendiscussie voorbij (pp. 191-204). Apeldoorn: Maklu.
 • Boutellier, H. (2010). Bouwen aan samen leven. In D. van Lin & K. Neefjes (Eds.), Welzijnswerk Nieuwe Stijl: De landelijke en lokale opgave 2010 (pp. 14-19). Gouda: Factor G.
 • De Groot, I.N.J., Drost, L.F. & Boutellier, H. (2010). Bedreigers van politici: risico’s en interventiemogelijkheden. In B. Schuring, E.M. Messchaert & M.H.G. van Leeuwen (Eds.), Individuele bedreigers van publieke personen in Nederland; Fenomeenanalyse en een beleidsverkenning (pp. 24-90). Den Haag: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).
 • Van Steden, R. & Boutellier, H. (2010). Sociaal veilig: paradoxen van zelfredzaam burgerschap. In I. Helsloot & B. van ’t Padje (Eds.), Zelfredzaamheid: concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd (pp. 55-74). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Rapporten

 • Van Marissing, E., Tan, S. & Boutellier, H. (2010). ‘Het is hier net Amsterdam’: Een veiligheidsarrangement voor IJburg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Mein, A.G., Boutellier, H., De Meere, F.B.J., Lünnemann, K. & Hermens, F.J. (2010). Reflectie op de Nationale ombudsman. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Steketee, M., Mak, J. & Boutellier, H. (2010). Richting geven aan jeugdbeleid: De rol van de gemeente in een complex veld. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Van Steden, R., Broekhuizen, J., Boutellier, H. & Slot, J. (2010). Veiligheidsnetwerk drugs- en drankoverlast in Oost-Watergraafsmeer: een sociale netwerkstudie naar de gemeentelijke regie in het veiligheidsbeleid. Amsterdam: Vrije Universiteit/ Dienst Onderzoek & Statistiek.
Overige publicaties

 • Boutellier, H. & Boonstra, N. (2010, Januari, 12). Nederland lijdt hoe langer hoe meer aan collectieve pleinvrees: Een niet-gereguleerde ruimte vinden we eng; obsessieve beheersing is het gevolg. NRC Handelsblad, pp. 7.
2009
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H., Scholte, R.D. & Heijnen, M. (2009). Criminogeniteit in Amsterdam: een nieuw concept, een monitor en een index. Tijdschrift voor veiligheid, 8(3), 30-51.
 • Boutellier, H. (2009). Confrontatie als politiek instrument. Socialisme en Democratie, 66(1/2), 56-58.
 • Boutellier, H. (2009). De frustratiemaatschappij: De schreeuw om gehoord te worden. De Groene Amsterdammer, 15(25), 24-27.
 • Jones, T., Van Steden, R., & Boutellier, H. (2009). Pluralisation of policing in England & Wales and The Netherlands: Exploring similarity and difference. Policing and Society, 19(3), 282-299. 10.1080/10439460902871355
Rapporten

 • Boutellier, H., & Boonstra, N. (2009). Van presentie tot correctie: Een nieuw perspectief op samenlevingsopbouw. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Nederland, T., Huygen, A., & Boutellier, H. (2009). Governance in de Wmo: Theorie en praktijk van vernieuwende governancemodellen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
2008
Tijdschriftartikelen

 • Boers, J., Van Steden, R., & Boutellier, H. (2008). Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving: Een kwantitatieve studie onder inwoners van Amsterdam. Tijdschrift voor veiligheid en veiligheidszorg, 7(3), 34-52.
 • Van Steden, R. & Boutellier, H. (2008). Alles onder controle: De privatisering van veiligheid in Nederland. Tijdschrift voor de politie, 70(Mei), 26-27.
Hoofdstukken in boeken

 • Van Steden, R. & Boutellier, H. (2008). Inleiding: Hedendaagse vraagstukken rondom veiligheid en burgerschap. In H. Boutellier & R. van Steden (Eds.), Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving (pp. 1-9). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Boutellier, H. (2008). Nodale orde. Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. In: H. Boutelliier & R. van Steden (Red.), Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving (p. 151-173). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Overige publicaties

 • Boutellier, H.  (2007) De profeet van een steeds merkwaardiger land. Essay naar aanleiding van De staat van verschil van Paul Frissen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 61, 15-19.
 • Boutellier, H. & Van Steden, R. (Eds.). (2008). Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
2007
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H., & R.D. Scholte (2007). ‘Kijken achter de cijfers. De ontwikkeling van een criminogeniteitsmonitor’, Tijdschrift voor Veiligheid, 6(2), 3-16.
 • Boutellier, H. (2007). Het gemakkelijke gelijk van Theodore Dalrymple: Boekessay, Socialisme en Democratie, 64(1/2): 68-73.
 • Boutellier, H. (2007). Het onbekende slachtoffer. Bespreking: J.J.M. van Dijk, The Mark of Abel, Tijdschrift voor Criminologie, 49(2): 194-99.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (2007). Kristallen in vloeistof. Veiligheid in het werk van Zygmunt Bauman in T. Daems and L. Robert (eds) Zygmunt Bauman. De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit, The Hague: Boom Juridische Uitgevers
Rapporten

 • Boutellier, H., & Van Wonderen, R. (2007). Sociaal vertrouwen in de Marathonbuurt, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Boutellier, H., Groot, I., Nieborg, S., Tan, S., & Van Wonderen, R. (2007). Sociaal vertrouwen in Oud-Zuid: Literatuurverkenning en ontwikkeling van een meetinstrument, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2006
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2006). Een nieuwe ordening: Een verkenning van de relatie tussen veiligheid, recht en vertrouwen. Recht der werkelijkheid, 3 (Themanummer).
 • Boutellier, H. (2006). Fataal vitaal: De criminologie van een vloeibare samenleving. Justitiële Verkenningen, 32(5), 27-44.
 • Boutellier, H. (2006). Tussen porno en participatie. Over de nieuwe rol voor de sociale sector, Tijdschrift voor de Sociale sector, Mei: 10-13.
 • Boutellier, H. (2006). Tussen waarheid en werkelijkheid: De nuances van beleidsonderzoek. In de Marge, 15(1), 29-36.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (2006). The vital context of restorative justice. In I. Aertsen, T. Daems & L. Robert (Eds.), Institutionalizing restorative justice (pp. 25-43). Cullompton: Willan.
 • Boutellier, H. & Tonkens, E. (2006). Conclusies: De aarzelende opkomst van een praktische publieke moraal. In E. Tonkens, J. Uitermark & M. Ham (Eds.), Handboek moraliseren: Burgerschap en ongedeelde moraal (pp. 177-193). Amsterdam: Van Gennep.
 • Boutellier, H. (2006). Valkuilen voor sociologen: Kanttekeningen vanuit beleidsonderzoek. In G. Engbersen & J. De Haan (Eds.), Balans en toekomst van de sociologie (pp. 284-287). Amsterdam: Amsterdam University Press; Pallas Publications.
 • Boutellier, H. (2006). Veiligheid in verandering. In W. Stol, J. Rijpma & et al. (Eds.), Basisboek integrale veiligheid (pp. 23-35). Bussum: Coutinho.
 • Boutellier, H. (2006). Het beschavingsdefensief: Balkenendes onmacht in de strijd tegen de individualisering. In F. Becker, W. van Hennekeler & M. Hurenkamp (Eds.), Vier jaar Balkenende: WBS jaarboek (pp. 123-132). Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting; Mets & Schilt.
Boek review

 • Boutellier, H. (2006). De communitaristische wende [Book review De gulden regels]. Openbaar bestuur, 16(8), 9-11.
Rapporten

 • Goderie, M. & Boutellier, H. (2006). Prostitutie in Rotterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Rijkschroeff, R., Stavenuiter, M. & Boutellier, H. (2006). Generatie op komst: Zorg nu voor later. Assen: Van Gorcum.
 • Steketee, M., Ter Woerds, S., Moll, M. & Boutellier, H. (2006). Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland: Een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten. Assen: Van Gorcum.
2005
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2005). Tussen voorzorgcultuur en veiligheidsutopie: reactie op Roel Pieterman. Recht der werkelijkheid, 26(1), 67-70.
Boeken

 • Boutellier, H. (2005). De veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf (derde druk, met twee extra hoofdstukken), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Hoofdstukken in boeken

 • Den Boer, M.G.W. & Boutellier, H. (2005). Dan maar geen touwtje uit de brievenbus. Amsterdammers over de veiligheid van hun stad. In C. Van Zweden (Red.), Het touwtje uit de brievenbus. Verhalen over veiligheid in Amsterdam (pp. 7-14). Amsterdam: Rozenberg Publishers.
 • Boutellier, H. (2005). Uitdijend strafrecht. In J.H. Crijns, P.P.J. Van Der Meij & G.K. Schoep (Eds.), De taak van de strafrechtwetenschap (pp. 109-116). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Boutellier, H. (2005). Veiligheid: de burger als slachtoffer en verantwoordelijke. In M. Hurenkamp & M. Kremer (Eds.), Vrijheid verplicht: over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid (pp. 130-142). Amsterdam: Van Gennep.
 • Boutellier, H. (2005). Een nieuwe ordening: een verkenning van de relatie tussen veiligheid, recht en vertrouwen in R. Pieterman, P. Dekker and H. Elffers (eds) Veiligheid, vertrouwen en good governance, The Hague: Elsevier Juridisch.
Rapporten

 • Boutellier, H., Ippel, P. & Nieborg, S. (2005). ‘Veiligheid gegarandeerd’ en ‘privacy gered’: twee voorstelbare toekomstbeelden in Nederland anno 2030. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
Inaugurele rede

 • Boutellier, H. (2005). Meer dan veilig: over bestuur, bescherming en burgerschap. (2005, April 7). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
2004
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2004). De geprivatiseerde moraal. Pluche, zomer, 50-57.
 • Boutellier, H. (2004). Jeugd tussen vitaliteit en veiligheid. Profiel, vakblad voor de bve-sector, 13(1), 21-24.
 • Boutellier, H. (2004). Nuchterheid als medicijn voor een groot probleem. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 58(1-2), 20-25.
Boeken

 • Boutellier, H. (2004). The safety utopia: Contemporary discontent and desire as to crime and punishment. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (2004). Beschavingspretenties van straf en herstel. In B.A.M. van Stokkom (Red.), Straf en herstel: ethische reflecties over sanctiedoeleinden (pp. 25-42). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Boutellier, H. (2004). Discussie over het veiligheidsbeleid. In E. Brugmans & M. Buijssen (Red.), Krakend recht en verharde moraal: maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal (pp. 116-121). Nijmegen: Valkhof Pers.
 • Boutellier, H. (2004). Veiligheidsutopie. In E.R. Muller (Red.), Veiligheid: studies over inhoud, organisatie en maatregelen (pp. 125-151). Alphen aan de Rijn: Kluwer.
 • Boutellier, H. (2004). Op zoek naar waarden, normen en wat dies meer zij in H. Boutellier, P. De Beer and C. Van Praag (Red.) Bindingsloos of bandeloos. Normen, waarden en individualisering, The Hague: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Boutellier, H. (2004). Een casus ter afsluiting. In Tekstlink Nijmegen (Red.), Is er een toekomst voor beleidsonderzoek? Verslag van een congres van 4 november 2003 (pp. 76-79). Nijmegen: VBO & VSO.
Rapporten

 • Boutellier, H., Beer, P. & Praag, C. van (2004). Bindingsloos of bandeloos: Normen, waarden en individualisering. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Overige publicaties

 • Boutellier, H. (2004). Scholen moeten gedragsnormen bijbrengen, De Volkskrant, 26 Januari 2004.
2003
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2003). Over irrationaliteit en beschaving, Proces, 82(5): 223-30.
Rapporten

 • Beijers, W.M.E.H., Boutellier, H., Ghonedale, A. & Vinke, M.A. (2003). Opsporing verzocht: bewoners over criminaliteit en aangifte doen in politiedistrict 8 in Amsterdam. (External report). Amsterdam: Vrije Universiteit.
2002
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2002). Jeugdbescherming als speerpunt van jeugdzorg. Justitiële Verkenningen, 28(9), 29-40.
Boeken

 • Boutellier, H. (2002). De veiligheidsutopie; hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (2002). Victimalization and restorative justice: moral backgrounds and political consequences. In L. Walgraven (Red.), Restorative justice and the law. Devon (GB): Wilian Press.
Overige publicaties

 • Boutellier, H. (2002). Kunst moet een nieuw moreel radicalisme uitdragen, NRC Handelsblad, 7 December 2002.
2001
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2001). The Convergence of Social Policy and Criminal Justice, European Journal on Criminal Policy and Research, 9: 361-80.
 • Boutellier, H. (2001). A Letter from the Netherlands: The Postmodern Fall of Man- An Essay on Safety, Criminal Law and Humanism, Crime Prevention and Community Safety, 3 (2): 71-79.
Boeken

 • Boutellier, H., Kunneman, H., & Leest, J. (Red.). (2001). De straf voorbij; morele praktijken rondom het strafrecht. Amsterdam, Nederland: SWP.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (2001). Lettre des Pays-Bas : initiatives récentes en matière de justice de proximité In Jacques Faget (Red.), La justice de proximité en Europe (pp. 93-100). Toulouse, Frankrijk: Érès.
 • Boutellier, H. (2001). Nieuwe tijden, kleine moral. De actualiteit van moraliteit en veiligheid in H. Boutellier, H.  Kunneman & J. Leest (Red.) De straf voorbij. Morele praktijken rondom het strafrecht, Amsterdam: Uitgeverij SWP.
2000
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (2000). Redactioneel. Communities that Care, Tijdschrift voor Criminologie, 42(4): 301.
 • Boutellier, H. (2000). De pornografische context van zedendelicten. Een beschouwing over de huidige seksuele moraal, Justitiële Verkenningen, 26(6): 9-24.
 • Boutellier, H. (2000).  The pornographic context of sexual offences. Reflections on the contemporary sexual mentality, European Journal on Criminal Policy and Research, 8: 441-57.
 • Boutellier, H. (2000). Het geluid van stille marsen. De maatschappelijke betekenis van burgerinitiatieven tegen geweld, Tijdschrift voor Criminologie, 42(4): 317-32
 • Boutellier, H. (2000). De postmoderne zondeval. Een beschouwing over veiligheid, strafrecht en humanisme, Tijdschrift voor Humanistiek, 1(1): 4-14.
Boeken

 • Boutellier, H. (2000). Crime and Morality. The Significance of Criminal Justice in Post-Modern Culture, Dordrecht: Kluwer.
1999
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1999). A letter from the Netherlands: Recent Initiatives in Community Justice, Crime Prevention and Community Safety, 1(4): 57-62.
 • Boutellier, H. (1999). De toekomst van Justitie in de buurt. Van wild idee tot structureel beleid, Tijdschrift voor de Sociale Sector, 7/8: 10-13.
 • Boutellier, H. (1999). De veiligheidsutopie. Contouren van strafrechtelijk beleid, Recht der Werkelijkheid, 20(3): 23-40.
1998
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1998). De stille revolutie van Justitie, Proces, 77 (11/12): 175-77
 • Boutellier, H. (1998). Justitie en opvoeding: overwegingen bij het nieuwe beleid, Perspectief,: 8-10.
 • Boutellier, H. (1998). De vrolijke wereld volgens Kunneman, Tijdschrift voor de Sociale Sector, 11: 16-17.
1997
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1997). Right to the community. Neighborhood justice in the Netherlands, European Journal on Criminal Policy and Research, 5 (4): 43-52.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (1997). Kwetsbaarheid en zorgethiek. Over de morele motieven van een postmoderne staat, in M. Verkerk (ed) Denken over zorg. Concepten en praktijken, Utrecht Tijdstroom.
1996
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1996). Recht op de buurt. Experimenten met huizen van Justitie, Tijdschrift voor de sociale sector, 12:4-8.
 • Boutellier, H. (1996). Beyond the criminal justice paradox. Alternatives between law and morality, European Journal on Criminal Policy and Research, 4 (4): 7-20.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (1997). Kwetsbaarheid en zorgethiek. Over de morele motieven van een postmoderne staat, in M. Verkerk (ed) Denken over zorg. Concepten en praktijken, Utrecht Tijdstroom.
1995
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. & van Stokkom, B. (1995). Consumptie van veiligheid. Van verzorgingsstaat tot veiligheidsstaat. Justitiële verkenningen, 5, p. 96-112.
 • Boutellier, H. (1995). ‘De moraal van kwetsbaarheid’, Filosofie Magazine, 4 (5): 27-29.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (1999). Veiligheid in de verzorgingsstaat ; over de sociale betekenis van strafrechtelijke handhaving. In C. J. M. Schuyt, W. Trommel, & W. Witteveen (Red.), De herverdeelde samenleving (pp. 1-1). Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press.
1994
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1994). ‘De zorgzame staat. Over het morele motief in overheidsbeleid’, Justitiële Verkenningen, 20 (6): 85-101.
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (1994). ‘Het geëmancipeerde slachtoffer. Een nadere beschouwing over solidariteit en slachtofferschap’ in M. Moerings (ed) Hoe punitief is Nederland?, Arnhem: Gouda Quint.
 • Boutellier, H. (1994). ‘Criminologie van de toekomst. Een literatuur-verkenning’ in M.M.J. Aalberts, H. Boutellier and H.G. van de Bunt (eds) Rechtsverzorging en wetenschap. Een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas, Arnhem: Gouda Quint/ WODC.
1993
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1993). ‘Over de morele keuze voor criminaliteit’, Tijdschrift voor Criminologie, 35 (4): 314-26.
Boeken

 • Boutellier, H. (1993). Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur. Nijmegen: SUN.
1992
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1992). ‘Richard Rorty en de sociaal-democratie’, Socialisme en Democratie, 49 (4): 169-71
1991
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1991). Ironie als deugd. Een beschouwing over filosofie en criminaliteit.’, Psychologie en Maatschappij, 15 (2): 115-33
 • Boutellier, H. (1991). Stoornis en delict. Een gesprek over psychiatrie en recht met prof. dr. A.W.M. Mooij, Justitiële Verkenningen, 17(2): 125-137
 • Boutellier, H. (1991). Prosecution, criminal law and morality in the Netherlands, Crime, Law and social change, 15 (3): 201-11
Hoofdstukken in boeken

 • Boutellier, H. (1991). ‘Criminaliteit als moreel vraagstuk: vijf jaar justitieel preventiebeleid’ in P.B. Cliteur, P.A. Van Gennip en L. Laeyendecker (eds) Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving,  Amersfoort: De Horstink.
1990
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1990). ‘De secularisering van moraal. Een beschouwing over de relatie tussen godsdienst en criminaliteit’, Justitiële Verkenningen, 16 (6): 10-43
 • Boutellier, H. (1990). ‘Overheid en pers in postmodern duet’, Reporter, 5 (26): 21-23
1989
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1989). ‘Seksueel misbruik van kinderen. Van pijnlijk geheim tot spektakelstuk’, Justitiële Verkenningen, 15 (6): 8-33
1988
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1988). ‘Jongerenwerk tussen norm en werkelijkheid’, Justitiële Verkenningen, 14 (5): 9-32
 • Boutellier, H. (1988). ‘Jeugdcultuur en de moraal’. Een goed gesprek met Paradiso-directeur Huib Schreurs’, Justitiële Verkenningen, 14(5), 33-39
1987
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1987) ‘Prostitutie en Moraal’, Justitiële Verkenningen, 13 (1), 7-35
 • Boutellier, H. (1987) Enkele cijfers over prostitutie, Justitiële Verkenningen, 13 (1), 36-45
1985
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. (1985). ‘Met alleen nog de persoon als inzet. Het jongerenwerk en de moraal’, Welzijnsmaandblad, 39 (3): 19-23
 • Boutellier. H. (1985). ‘Jongerenwerk en moraal. Een interview met jongerenwerker Har van de Berg’, Psychologie en Maatschappij, 9 (3): 386-90
1984
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. & De Lange, R. (1984). Het subject terecht-gesteld. Een interview met Jan-Broekman, Psychologie en Maatschappij, 26: 5-16
1982
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. & De Boer F. (1982). Gezinstherapie en moderne emotionaliteit, Psychologie en maatschappij, nr. 20,  pp. 329-348
1980
Tijdschriftartikelen

 • Boutellier, H. & Van der Linden, L. (1980). Criminaliteit en heropvoeding. Een strijd om de verbeelding, Psychologie en Maatschappij, 13: 514-27
1975
Boeken

 • De Holzkamp groep (1975). Psychologie en marxisme. SUA, Amsterdam

Studie & Strategie

Onderzoeken wat mogelijk is in een complexe samenleving.

Contact

Hans Boutellier

Boutellier@studie-en-strategie.nl