Blog

Hieronder vind je online artikelen en mededelingen over nieuwe activiteiten.

Terug naar de bakermat in Griekenland

Terug naar de bakermat in Griekenland

Samen met oud-denker des vaderlands Daan Roovers verzorg ik opnieuw een week op Kreta voor bestuurders en beleidsbepalende functionarissen over politiek, bestuur en filosofie. Dit jaar kwamen we met een geïnspireerde groep tot nieuwe inzichten en...

Wat goed jeugdbeleid is

Op verzoek van Ahmed Marcouch hield ik het Arnhemse jeugdbeleid tegen het licht. Ik zie daar een geslaagde combinatie van perspectief bieden en grenzen stellen – nog volop in ontwikkeling. Dit is wat criminaliteitspreventie kan zijn: dicht bij jongeren en in...

Tussen wetgeving en naleving: Wat moeten we met de drugs?

Tussen wetgeving en naleving: Wat moeten we met de drugs?

Oproep tot debat nu ook in opiniebijlage NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/01/wat-moeten-we-met-die-drugs-tijd-voor-een-open-gesprek-a4140442?t=1663836974  Geleidelijk aan raakt Nederland doordrongen van de gevolgen van de drugsindustrie in Nederland. Dan hebben...

Boek: Het Nieuwe Westen

Boek: Het Nieuwe Westen

De derde druk van Het nieuwe Westen is verschenen. Het boek kreeg een andere, meer beschrijvende ondertitel: Over identiteitspolitiek en polarisatie. Ter toelichting is het boek voorzien van een (extra) Voorwoord bij de derde druk (link).

Hans Boutellier

Na zestien jaar directeur te zijn geweest van het Verwey-Jonker Instituut zet ik mijn werkzaamheden voort onder de noemer Studie en strategie, heen en weer springend tussen analyseren en meedenken.

Studie & Strategie

Onderzoeken wat mogelijk is in een complexe samenleving.

Contact

Hans Boutellier

Boutellier@studie-en-strategie.nl