Nieuw essay: Strijden tegen crimineel gewin

door

Met Caspar Hermans schreef ik een uitgebreid essay over de ins and outs van de aanpak van de drugseconomie: Strijden tegen crimineel gewin. Een actiegerichte beschouwing over de samenwerking tegen de ondermijnende werking van de drugseconomie

Ondermijnende criminaliteit draait om geld. Daarmee weet de onderwereld door te dringen in de bovenwereld. Met het omkopen van functionarissen, door het witwassen via vastgoed, bij het rekruteren van jongeren. Met crimineel geld blijkt heel veel te koop, zelfs liquidaties. Geld bepaalt de modus operandi van de drugsindustrie. Daar ligt dus ook de sleutel voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit: hoe, waar en door wie wordt crimineel geld ingebracht in de reguliere economie? Het criminele gewin is het vertrekpunt voor een effectieve aanpak. We laten zien hoe die aanpak eruit kan zien en maken daarbij gebruik van de ervaringen van het samenwerkingsverband RIEC Amsterdam­ Amstelland. Uitgegeven door Boom Criminologie, Den Haag