Portret Hans Boutellier

Foto: Mariam Badou

Biografie

Hans Boutellier

Hans Boutellier is van opleiding sociaal-psycholoog (UvA en VU), en promoveerde bij (rechts)socioloog prof Kees Schuyt. Hij was langdurig hoofdredacteur van het WODC-tijdschrift Justitiële Verkenningen (‘mijn tweede studie’) en enige jaren beleidsmaker bij het Ministerie van Justitie. In 2003 werd hij directeur van het Verwey-Jonker Instituut, dat onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken.

Boutellier is momenteel als bijzonder hoogleraar Polarisatie en maatschappelijke veerkracht verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder bezette hij diverse leerstoelen aan op het terrein van ‘veiligheid en samenleving’. Hij begeleidde dertien promovendi, tientallen mastertheses en even zovele beleidsonderzoeken. Hij heeft circa 200 publicaties op zijn naam en gaf veel lezingen voor bestuurders, beleidsmakers en professionals.

Boutellier zat in diverse redacties, commissies en raden van Advies (zoals die van de Politieacademie). In 2019 werd hij koninklijk onderscheiden voor zijn bijdrage aan beleid en wetenschap.

Studie & Strategie

Onderzoeken wat mogelijk is in een complexe samenleving.

Contact

Hans Boutellier

Boutellier@studie-en-strategie.nl